Hilal

Horeca Groothandelan

Nieuws..

!!!Kaas wordt duur!!!!


Middels dit schrijven willen wij u graag op de hoogte stellen van de ontstane situatie op de zuivelmarkt en kaasbranche.

Na een lange periode waarin we ongekende prijsverlagingen hebben gezien, zien we sinds een aantal weken verandering van koers.

De prijsverhogingen zorgen voor onrust onder onze klanten, daarom hierbij enige uitleg.

 

Afgelopen maanden is er een overschot aan melk ontstaan in Europa. De EU heeft een zogenaamde ‘interventie’ in het leven geroepen om te voorkomen dat melkboeren failliet gingen.

Hierdoor konden de boeren hun melk inleveren zodat er melkpoeder van gemaakt kon worden. Dit werd vervolgens in pakhuizen opgeslagen totdat er een bestemming voor gevonden wordt.

Er zijn inmiddels 2 interventies geweest en er is zeker nog één op komst.

 

Door de grote investeringen in poederproductiecapaciteit zijn veel kaasproducenten in staat geweest poeder te produceren, maar hierdoor ook minder kaas.

De kaasvoorraad is dermate gereduceerd dat er momenteel een tekort is aan folie gerijpte kazen (Mozzarella, Gouda, Edam en Emmentaler).

Het niet bijvoederen van de koeien door de melkprijsdaling heeft geleid tot een lager vetgehalte in de melk waardoor er tevens meer melk nodig is om 1 kg kaas te produceren.

Verder is de aanvoer van melk vanuit de diverse EU-landen lager door de slechte en extreme weersomstandigheden waar we dit jaar mee te maken hebben.

 

Gevolg van bovengenoemde gebeurtenissen maakt dat de kaasprijzen drastisch zijn gestegen en wij (en al onze collega’s) genoodzaakt zijn deze stijgingen door te voeren de komende periode.

 

Natuurlijk is dit geen prettige ontwikkeling, maar dit is een onvermijdelijke marktcorrectie dat de kaasprijzen terugdrijft naar het niveau van 2014.

 

Wij hopen dat u door deze uitleg de prijsverhogingen van afgelopen weken beter kunt plaatsen.

(Bron: Noordhoek Geraspte Kaas, 3 augustus 2016)